Dnes tanči, dnes zpívej a hoď starosti za hlavu


Do roku je mnoho dní, do týdne jen sedm, ale takových jako dnes, takový je jen jeden. Ano je to tak. Den, na který bychom se mÄ›li obzvláštÄ› těšit, je opravdu pouze jeden, neboÅ¥ právÄ› tehdy jsme spatÅ™ili svÄ›tlo svÄ›ta a poÄíná se psát náš nekoneÄný příbÄ›h. Dokud jsme malí, obstarávají tento slavnostní den za nás vÄ›tÅ¡inou naÅ¡i rodiÄe, pokud máme to Å¡tÄ›stí, že náš život plyne v jejich láskyplné náruÄi. KromÄ› dáreÄků v podobÄ› hraÄek, nekoneÄných sladkostí a bájeÄných dortů si tak můžeme užívat pÅ™edevším radostný pocit rodinné sounáležitosti, i když si ji v tomto vÄ›ku ani příliÅ¡ mnoho neuvÄ›domujeme.

Dopřej si veselý a úžasný den

Když se vÅ¡ak v knize života otevÅ™e například strana 55, máme už cosi odžito, a radost nám může udÄ›lat tÅ™eba zdánlivá maliÄkost – tedy ani ne hromada sladkostí, ani ne velikánský dort, ale možná zajímavý zážitek, o kterém jsme doposud jenom snili. Oslava narozenin se tak může stát Äasem neÄekaných radovánek tÅ™eba spoleÄnÄ› s kouzelníkem. A vzpomínky? Ty zůstanou dlouho a dlouho…