Finance a finanční gramotnost

Finance je velmi široký ekonomický pojem, který se týká úplně všech peněžních prostředků a jejich zacházení s nimi. Finance můžeme dělit na několik částí, ale nejčastěji je dělíme na tyto:

Osobní finance – to jsou finance jednotlivého člověka případně celé rodiny.

Podnikové finance – to jsou finance patřící firmě, podniku nebo korporaci.

Veřejné finance – to jsou například finance patřící státu, kraji, okresu nebo městu.
zvětšující se úspory

V širším významu také označují veškerá finanční aktiva což jsou například: peníze, cenné papíry (akcie, dluhopisy, směnky, šeky…), finanční kapitály firem, bankovní kredit bank atd.

Finanční gramotnost je určité množství znalostí, které se týkají financí. Umožňuje lidem všem financím porozumět a naučí je správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Tento systém ale nikde není pevně stanoven a v některých zemích se různí. Alespoň trochu finančně gramotný je každý.

V dnešní době je úplně každé rozhodnutí ovlivněno či spojeno s naší finanční situací a financemi. Pokud chceme dosáhnout správného rozhodnutí, tak se v tomto světě musíme dobře orientovat. Informace, které jsou pro rozhodování o financích podstatné se mění hodně rychle. Díky tomu, jak se dnes rozvíjejí informační technologie, které umožňují nové typy finančních procesů a transakcí se dnešní děti pohybují v úplně jiném světě, než se pohybovali jejich rodiče nebo prarodiče. Děti jsou na finance nejzranitelnější, protože mohou věřit kde komu, a proto je od září roku 2013 na všech základních školách povinná výuka finanční gramotnosti. Sice si nejsem jist, jestli to nějak dětem pomůže ale mělo by.
zlatá kasička na drobné

Uvidíme, jak se bude naše lidstvo dále zdokonalovat a jestli nám budou přibývat nějaké další platební metody, na které si budeme muset zvykat. Třeba jednoho dne budeme platit jen otiskem prstu nebo tužkou. Uvidíme, jak se náš svět bude dále zdokonalovat a třeba se někdy dočkáme i takovýchto věcí.