K čemu podnikatel může leasing využít?

·         Na stroje ve všech průmyslových odvětvích, tzn. pro obráběcí stroje, pro zařízení v textilní, potravinářské, chemické, polygrafické, hutní, strojírenské a zemědělské výrobě.
·         Na vybavení provozovny výroby a služeb
·         Na veškeré stavební stroje a mechanismy
·         Na kancelářskou techniku a všechny druhy výpočetní techniky (osobní počítače a servery, síťové prvky)
·         Na telekomunikační zařízení
·         Na vybavení zdravotnických zařízení
·         Na vybavení výrobních a technologických linek a celků
·         Na pořízení nemovitostí
·         Na pořízení osobních a užitkových automobilů
buldozer a rypadlo

Finanční leasing

Každý finanční leasing má zahrnuté ve smlouvě předkupní právo na zapůjčenou věc.

Operativní leasing

V tomto případě zůstává po skončení trvání splátek leasingu dotyčný předmět stále ve vlastnictví jeho majitele, tedy leasingové společnosti. Operativní leasing je vždy kratší, než je životnost výrobku a jeho odpisová doba.
V leasingových splátkách je zahrnuta především amortizace výrobku (opotřebení vlivem jeho používání) a rovněž všechny náklady spojené se servisem, údržbou a pojištěním.
mince ve sklenici

Jak se postupuje při sjednávání leasingu?

Pořízení leasingu se musí řídit určitými pravidly a musí probíhat vždy podle přesného algoritmu:
1.       Výběr vhodné leasingové společnosti z několika možných kandidátů a kontakt leasingového poradce a specialisty.
2.       Ověření základních informací a předložení podkladů pro zřízení leasingu.
3.       Následuje ze strany leasingové společnosti prověřování klienta a příprava písemných podkladů k uzavření leasingových smluv.
4.       Teprve po splnění předchozích kroků přichází na řadu uzavření leasingové smlouvy.
5.       Po leasingové smlouvě se uzavírá kupní smlouva s dodavatelem nebo výrobcem produktu, který je předmětem leasingu.
6.       Dalším krokem je zprovoznění stroje, mechanismu, nebo zařízení, které je předmětem leasingu.
7.       Pak teprve začíná splácení leasingu a účtování splátek.
8.       Na závěr ukončení leasingové smlouvy.