Pojištění domácnosti může být standardní, ale i doplňkové, či tzv. luxusní


Základním pojištěním se rozumí taková pojistka domácnosti, jejíž vybavení je standardní. Při sjednávání pojistky se berou obecně v potaz jednotlivé fragmenty domácnosti a její vybavení a na vše se vztahují určité limity plnění pojistky. U základního pojištění se ovšem bere vždy domácnost jako jeden celek, problém může nastat u věcí nadstandardní hodnoty. Za standardní hodnotu se např. považují běžné domácí spotřebiče jako pračka, chladnička, televizor, počítač apod. Do kategorie nadstandardních věcí řadíme např. umělecká díla jako obrazy, drahé šperky, luxusní starožitný nábytek.
dům po požáru
Výhodou základního pojištění je především velmi rychlé sjednání na pobočce pojišťovny, případně přímo v domácnosti, není třeba žádné specifické posouzení stavu objektu a jeho vybavení a výhodou je pochopitelně i nízká sazba pojistného. Nevýhodou je výše limitů pojistného plnění, které je dáno tabulkovými hodnotami a nemusí vždy odpovídat pořizovací ceně vybavení domácnosti. V poslední době je možné základní pojištění sjednat také on-line na příslušných webových stránkách pojišťovny skrze jednoduchý formulář a lze využít i telefonního kontaktu na pojišťovacího specialistu.
zničené domy

Jak se vypočítá výše pojistného?

Pojistné plnění, resp. jeho výše, se vždy stanoví v pojistné smlouvě. Výše pojistného, které je povinen klient hradit, je pak odvozena z vyplněného dotazníku ohledně zařízení bytu a jeho vybavení. Výši pojistného ovlivňuje množství spotřebičů a vybavení domácnosti a také obytná plocha bytu, která se vynásobí tzv. koeficientem úrovně vybavení. Výše pojistného se také stanoví podle úrovně zabezpečení domácnosti proti krádeži a loupeži, rozhoduje i bezeškodný průběh pojištění v uplynulých letech a také lokalita, kde se domácnost nachází. Jiné pojistné bude ve velkých městech, v malých obcích bude pojistné pochopitelně levnější.